RD 1 Universal

Botament® RD 1 Universal - Enestående enkeltkomponent

Professionel bygningstætning

Enestående, enkel, enkeltkomponent

Takket være enkeltkomponentformlen bortfalder opblanding på arbejdsstedet. Det er nemt at udtage delmængder. Affald pga. for meget oprørt materiale hører fortiden til. Meget drøjt, så pladsbehovet minimeres på arbejdsstedet. Indeholder ikke opløsningsmidler og bitumen. Derfor kræver RD 1 Universal ingen mærkning

  • Kan forarbejdes op til +35°C
  • Kan overmales og pudses
  • Optisktørringskontrol
  • Hurtig gennemtørring
  • Ingen opblanding
  • Enkel udtagning af delmængder
  • Kræver ingen mærkning
  • Opfylder kravene i Deutsche Bauchemies FPD-retningslinje

>> Download brochure om RD1 Universel