RD 2 The Green 1

Rationel tætning af bygningsværker

Økonomisk

RD 2 The Green 1 kan belastes mekanisk allerede efter 24 timer, også under vanskelige forhold. Dermed er der garanti for hurtig fremadskriden i byggeriet. Samtidig kræver den reaktive tætning ingen dyre systemkomponenter. Dette sparer ikke kun besværlige arbejdstrin, men reducerer produkterne, der er nødvendige på byggestedet. En maskinel bearbejdning og tynde lagtykkelser sørger endvidere for en høj fladeeffekt.

Sikkert

Pga. den fremragende vedhæftning af RD 2 The Green 1 på næsten alle underlag, selv gamle bitumentæt- ninger, er der utallige anvendelses- muligheder både i nybyggeri og ved renovering. Den optiske gennemtørringskontrol er en pålidelig indikator for færdiggørelsen af de enkelte arbejdstrin. Pga. den høje UV- og frostbestandighed kan revner i underlaget tætnes vedvarende med det yderst fleksible materiale.

Enkelt

Fremragende forarbejdningsegenskaber ikke blot med maskiner,
men også ved rulning, maling og spartling tætner i en håndeven- ding. Andre produkter som f.eks. hulkelmørtel, grunding, ekstra tæt- ningsslam eller glasvæv er unødvendige. Dermed er hele systemet særdeles enkelt. Efterfølgende pudslag eller maling kan uden problemer påføres tætningen.

>> Download brochure om RD 2 The Green 1 her