Montage på gulve i beton- og trækonstruktioner

Generelt om montage på gulv:

Vådrumsplader og gulvelementer med indbygget fald kan nemt og med fordele klæbes på underlaget af beton, terrasso, eksisterende fliser o. lign. samt på trækonstruktioner med M 21 Classic.