Vores TGA godkendelse

Botament® Wet Room Solutions

Du kan downloade vores TGA godkendelse ved at trykke her eller på knappen herunder.

>> Download vores TGA

Hvad er en TGA godkendelse?

Kilde: ETA Danmark  http://www.etadanmark.dk/da/tga

“En TGA-godkendelse giver mulighed for at deklarere værdier for flere produktegenskaber, og samtidig angive, hvordan egenskaberne forholder sig til dansk byggelovgivning.

TGA-godkendelsen blev etableret efter ønske fra flere af vores kunder, der mente, at MK-godkendelsen var for ’enkel’, idet den kun forholder sig kun til én egenskab (f.eks. brand eller vandtæthed). Med TGA-godkendelsen er det muligt at kombinere flere produktegenskaber (som en ETA), og samtidig angive, hvorledes egenskaberne forholder sig til dansk byggelovgivning. På den måde kan man sige, at TGA svarer til en dansk ETA.

Kortfattet kan man sige følgende:

  • TGA er etableret som en konsekvens af det ufyldestgørende CE-mærke, idet CE-mærket ikke angiver, hvorvidt et produkts deklarerede værdier harmonerer med dansk byggelovgivning
  • TGA forholder sig til kravene i Bygningsreglementet, anvisninger og vejledninger
  • TGA forholder sig til krav som stilles i forhold til anvendelsen af produktet
  • TGA forholder sig til alle relevante egenskaber for produktet
  • TGA skaber forbindelsen mellem produktegenskaber og bygningsreglementets funktionskrav
  • TGA er baseret på værdier i ydeevnedeklarationer, hvis de findes
  • Installatørerne/rådgivere kan ”vende ryggen” til komponenterne i tillid til at de opfylder kravene i normerne
  • TGA funderes bredt med involvering af relevante eksperter”